Het Automatisch Meten Van Zakbaken

Een van onze eerste toepassingen is het geautomatiseerd meten van zakbakens. Om de zakbakens geautomatiseerd te monitoren zetten we ons device Locator one in. De afdeling Geotechniek dient inzicht te krijgen in de zetting van het oorspronkelijke maaiveld en daarnaast de compactie van het extra aangebrachte materiaal. Om deze informatie te verkrijgen worden er zakbakens geplaatst die periodiek gemonitord moeten worden. Traditioneel gebeurt dit door landmeters. Op het project gaan we de Locator one devices inzetten om zowel de verticale beweging van het oorspronkelijk maaiveld als de dikte van het nieuwe aangebrachte zandpakket te monitoren en presenteren.

De hoogtebepaling van de zakbaak, en daarmee de hoogte van de grondplaat die op het maaiveld is geplaatst, zal door de Locator one worden uitgevoerd. De zandpakketmeting is niet direct door de GNSS sensor in te meten. Met een radar afstandmeter bepalen we de afstand tussen de onderkant van de Locator one en het oppervlak van het zandpakket.

Door deze afstand met een offset door te rekenen aan de hoogtewaarneming van de GNSS antenne komt men tot de absolute hoogte  van de zandpakketmeting of een diktebepaling van het zandpakket. De gevraagde informatie wordt u gepresenteerd middels het Basetime dashboard of direct via een API in uw eigen beheerapplicatie.

De hoogtecomponent (Z-richting) is de voornaamste behoefte van de geotechnisch specialist. Echter de bewegingen in het horizontale vlak (XY waarden) kunnen ook een schat aan informatie verstrekken aan de gebruiker. Naast een 2D positiebepaling ten behoeve van de locatieregistratie van een zakbaken op een geografische kaart en database kunnen de XY waarnemingen dienen als bron voor het waarnemen van een verstoring (omstoten/ omduwen) van een zakbaken door bijvoorbeeld een aanrijding met zwaar grondverzetmaterieel. Deze meldingen kunt u geautomatiseerd ontvangen op uw telefoon of in de mail.

Related Posts

Volop ontwikkeling bij Basetime

Volop ontwikkeling bij Basetime

2022: een positief jaar voor Basetime, waarin we een mooie groei doormaakten en maar liefst 20 projecten mochten uitvoeren. Daarbij bleven we niet binnen onze landsgrenzen, we gingen er zelfs ver overheen. Naast de Benelux en Duitsland hebben onze Locator Ones...

Lees meer
Praktijkervaringen met de Locator One

Praktijkervaringen met de Locator One

Monitoringsdevice Locator One is sinds de start van Basetime ingezet bij zeer uiteenlopende projecten waar zakbaakmetingen van belang zijn. Eén van deze projecten was in opdracht van Meet B.V., een landmeetkundig en adviesbureau uit Heteren. Zij zijn als verlengstuk...

Lees meer