Selecteer een pagina

De projecten waar Basetime aan werkt: een overzicht

Sinds de officiële start van Basetime hebben we diverse projecten uit mogen voeren. We hebben de testfase achter ons gelaten en opdrachtgevers weten ons goed te vinden. Dit is iets waar we trots op zijn en waarmee we ons onderscheiden.

Bij het merendeel van de projecten gaat het om geautomatiseerde zakbaakmetingen met de Locator One. Daarnaast zetten we de devices ook in voor bijvoorbeeld monitoring van damwanden en het meten van het waterpeil tijdens baggerwerkzaamheden. Omdat we je graag een beeld willen geven van de projecten waar we ons mee bezig houden, hebben we onderstaand een mooi overzicht voor je opgesteld.

Dijkversterking Markermeerdijken
In opdracht van: Boskalis/ Alliantie Markermeerdijken
Jaar van uitvoering: 2022
Op dit project, waarbij de Markermeerdijken versterkt worden, voeren we een uitgebreide pilot uit, zodat Boskalis ons systeem tot het uiterste kan testen. Dit is voor ons een speciale plek, daar we hier ook onze eerste testen hebben uitgevoerd in 2019.

Averijhaven
In opdracht van: Van Oord
Jaar van uitvoering: 2021-2022
Bij dit project zetten we de Locator One voor een heel ander doel in, namelijk het actief monitoren van de waterhoogte. Door elk kwartier te meten, kan onze opdrachtgever de effecten van de bagger- en pompwerkzaamheden op het waterpeil monitoren.

De Locator One bij Averijhaven voor het meten van waterhoogte

N444
In opdracht van: Heijmans
Jaar van uitvoering: 2021
Om de rondweg van Voorhout te monitoren, hebben we een aantal devices geplaatst om de zakbaken van de nieuw aan te leggen weg te monitoren. Heijmans heeft deze informatie gebruikt om de koppeling met haar eigen systemen te optimaliseren.

Westergouwe III
In opdracht van: Boskalis
Jaar van uitvoering: 2021
Bij dit project, waarbij in de buurt van Gouda een nieuwe woonwijk wordt gebouwd, hebben we als pilot gedurende een aantal maanden een extreem grote zetting kunnen vastleggen.

Groene Boog
In opdracht van: Van Oord
Jaar van uitvoering: 2021
Een aantal maanden lang hebben we bij dit project voor de aanleg van de A16 bij Rotterdam uitgebreide tests uitgevoerd, waarmee we ons systeem voor het geautomatiseerd meten van zakbaken geoptimaliseerd hebben. De resultaten hebben geleid tot ons huidige product, de Locator One.

Amaliahaven
In opdracht van: Van Oord/Hochtief/Ballast Nedam, huur via Boels
Jaar van uitvoering: 2021-2022
Wij monitoren de aanleg en ophoging van de Amaliahaven in Rotterdam met behulp van zo’n 30 van onze Locator Ones. Door de devices te koppelen aan het systeem van de opdrachtgever, zijn zij volledig op de hoogte en kunnen ze actief bijsturen.

Bouwterrein bij Amaliahaven met de Locator One

Alexiahaven
In opdracht van: Van Oord
Jaar van uitvoering: 2022-2023
Naast de Amaliahaven zijn we binnenkort ook actief in de Alexiahaven. Dit is een vergelijkbaar project, waar we ook tientallen Locator Ones gaan inzetten.

Blankenburgverbinding
In opdracht van: BAAK
Jaar van uitvoering: 2021
Bij de Blankenburgverbinding, de nieuwe snelweg die de A20 en A15 met elkaar gaat verbinden, hebben we uitgebreid getest met onze devices. In samenwerking met Ballast Nedam is de zetting gedurende meerdere maanden gemonitord. Ballast Nedam heeft op deze wijze veel inzicht verkregen in de manier van het geautomatiseerd meten van zakbaken.

Kademonitoringen
In opdracht van: Havenbedrijf Rotterdam
Jaar van uitvoering: 2022
Bij dit project gaan we de Locator One op een andere manier toepassen: We monitoren de kademuren op twee locaties automatisch op bewegingen in zowel het horizontale als verticale vlak. Het havenbedrijf is zo meer in controle over haar kademuren.

De Locator One bij dijkversterking Gorichem Waardenburg

Dijkversterking Gorinchem Waardenburg
In opdracht van: Gralliantie
Jaar van uitvoering: 2021-2025
De komende jaren wordt de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg over een lengte van 23 kilometer verhoogd, verbreed en versterkt. Wij hebben hier een paar honderd Locator Ones geplaatst om tijdens de aanleg de verwachte zetting en inklinking actief te monitoren. Als je benieuwd bent naar meer informatie over dit project, lees dan ook eens het artikel dat hierover in GWW magazine heeft gestaan.

Industriehaven Den Bosch
In opdracht van: Landmeetkundig en adviesbureau Meet B.V., huur via Boels
Jaar van uitvoering: 2022-2023
Eén van de voormalige havens bij de Brabanthallen in Den Bosch wordt gedempt en omgebouwd naar een parkeerplaats. GMB Civiel voert deze werkzaamheden uit en in opdracht van MeetBv zijn er zestien Locator Ones geplaatst om de werkzaamheden te monitoren.

“The partnership with Boels Rental gives us access to a wider audience to change the world together with our partner and solution. By offering the option to rent the devices, short lease or a combination with purchase, we offer our customers a wide range of options. Therefore, we are very proud to be able to announce this collaboration with Boels Rental”, says Robbert Woltering of Basetime.

Meer weten?
Ben je naar aanleiding hiervan benieuwd wat we voor jouw project kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar info@basetime.nl. We vertellen je graag alles over de mogelijkheden.

Related Posts

Ontmanteling van een blindganger in Rotterdam

Ontmanteling van een blindganger in Rotterdam

Vandaag, 30 mei, vindt de ontmanteling van een blindganger onder Claes de Vrieselaan 27 plaats. Basetime levert een bescheiden, maar belangrijke bijdrage. Sinds augustus vorig jaar monitoren we de naastgelegen panden tijdens de sloopwerkzaamheden. Meer weten? Check...

Lees meer
Webinar: De Toekomst van Nauwkeurige Bewegingsmonitoring

Webinar: De Toekomst van Nauwkeurige Bewegingsmonitoring

Wil jij een kijkje nemen in de toekomst van nauwkeurige bewegingsmonitoring? Doe dan mee met ons allereerste Nederlandstalige webinar op 30 mei! Tijdens deze sessie delen we inzichten over hoe Basetime jouw organisatie ondersteunt met geavanceerde meetapparatuur die...

Lees meer
The Locator One gebruikt voor de Fehmarnbelttunnel

The Locator One gebruikt voor de Fehmarnbelttunnel

In 2011 bereikten zowel de Deense als de Duitse regering overeenstemming over de bouw van de Fehmarnbelttunnel. De tunnel, na voltooiing het grootste onderzeese bouwwerk ooit, heeft als doel het Deense eiland Lolland te verbinden met de rest van het vasteland van...

Lees meer