De eerste Locator Ones geplaatst bij Dijkversterking Gorinchem – Waardenburg

Het is zover, de eerste 104 van in totaal ruim 200 Locator One devices zijn geïnstalleerd op project Dijkversterking Gorinchem – Waardenburg! In opdracht van het consortium Waalensemble (Heijmans, GMB, De Vries & van de Wiel en ondersteund door adviseur Royal Haskoning DHV) als onderdeel binnen de Graaf Reinald Alliantie met als opdrachtgever Waterschap Rivierenland, wordt de zetting monitoring van het aangebrachte grondlichaam de komende jaren op een slimme en innovatieve wijze uitgevoerd door gebruik te maken van Basetime’s Locator One.

De komende vijf jaar wordt de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg verhoogd, verbreed en versterkt over een totale lengte van 23 kilometer. Om gedurende de aanleg de controle te houden over de ophogingen, wordt normaliter het dijklichaam door een landmeter ingemeten. Als gevolg van de vette kleigrond is dit zwaar werk en niet geheel ontbloot van gevaren zoals aanrijd- en struikelgevaar. Tezamen met een wens voor innovatie, bleek Locator One de ideale toepassing voor dit project.

Toepassing Locator One

De devices zijn op de zakbakens gemonteerd en meten zowel de zetting van de voetplaat, als de dikte van het aangebrachte grondlichaam. De ruwe meetgegevens worden ontvangen in onze cloud-omgeving, waarna deze in Basetime’s rekenomgeving worden verwerkt tot betrouwbare coördinaten en overige informatie waar de afdeling geotechniek behoefte aan heeft. Tot slot wordt de data middels een API gekoppeld aan het beheersysteem van de afdeling geotechniek, waarbij zij direct alle informatie vanachter hun bureau kunnen analyseren. Door de combinatie van nauwkeurige data op een voorgedefinieerd tijdstip, weet de geotechneut een meer betrouwbare voorspelling te geven van te verwachten zettingen. 

Consortium Waalensemble heeft innovatie hoog in het vaandel staan en draagt middels het toepassen van deze innovatie bij aan een vermindering van reisbewegingen op het project, waardoor de veiligheid verhoogd en de CO2 uitstoot gereduceerd wordt.

Meer informatie

Basetime levert u de betrouwbare en veilig ingewonnen data op het door u gewenste tijdstip. Bezoek onze website op www.basetime.xyx of kom in contact via info@basetime.nl.

Voor meer informatie over het project Dijkversterking Gorinchem – Waardenburg, ga naar www.gralliantie.nl.

Related Posts

Praktijkervaringen met de Locator One

Praktijkervaringen met de Locator One

Monitoringsdevice Locator One is sinds de start van Basetime ingezet bij zeer uiteenlopende projecten waar zakbaakmetingen van belang zijn. Eén van deze projecten was in opdracht van Meet B.V., een landmeetkundig en adviesbureau uit Heteren. Zij zijn als verlengstuk...

Lees meer
De projecten waar Basetime aan werkt: een overzicht

De projecten waar Basetime aan werkt: een overzicht

Sinds de officiële start van Basetime hebben we diverse projecten uit mogen voeren. We hebben de testfase achter ons gelaten en opdrachtgevers weten ons goed te vinden. Dit is iets waar we trots op zijn en waarmee we ons onderscheiden.

Lees meer
Persbericht: Boels Rental slaat handen ineen met tech start-up Basetime

Persbericht: Boels Rental slaat handen ineen met tech start-up Basetime

De Boels Rental divisie Survey & Laser gaat een samenwerking aan met Basetime, een onderneming opgericht door Richtlijn Geodesie en SODAQ. Richtlijn Geodesie is gespecialiseerd in het verzamelen en analyseren van landmeetkundige data en beelden, terwijl SODAQ sinds 2013 inzet op de ontwikkeling van diverse IoT-oplossingen. Met de samenwerking slaat Boels Rental een innovatieve partner aan de haak die past bij de pijlers van het bedrijf.

Lees meer